این‌جا، هر جا
تاماس دزسو
۱۹۷۸ . مجارستان
مترجم: کیانا فرهودی
۱۳۹۴/۰۴/۳۰

تاماس دِزسو (متولد 1978، مجارستان) مستندنگاری هنری است که روی پروژه‌های طولانی‌مدت کار می‌کند و حوزه‌ی کاری او بر موضوعات حاشیه‌ای جامعه در مجارستان، رومانی و دیگر بخش‌های اروپای شرقی متمرکز است. کارهای او در دنیا به نمایش درآمده و در مجلات به‌نامی ازجمله تایم، نیویورک‌تایمز، نشنال جئوگرافیک و بسیاری دیگر به چاپ رسیده و موردتوجه قرارگرفته‌اند.

 

 

 بیانیه 

در مجارستان مکان‌های فراوانی وجود دارند که هرروز بیشتر فرامو‌ش می‌شوند. این‌ها نقاطی هستند که در طی تحولات سیاسی بیست‌ساله‌ی کشور به گذر زمان سپرده و فراموش‌شده‌اند. مجموعه‌ای از مکان‌ها، خیابان‌ها، ساختما‌ن‌ها و مجتمع‌های مسکونی که ترک شدهو به‌مرورزمان کاربرد خود را ازدست‌داده و تعطیل‌شده‌اند. جاهایی که شبحِ اروپای شرقی قدیمی و تاریخ‌مصرف گذشته و  در انتظار فراموش‌شدن، در آن‌ها سرگردان است.

در این سرزمین مکان‌هایی وجود دارند که با یک شهر در جغرافیایی یکسان قرار دارند اما آن‌ها تنها در کنار هم «وجود» دارند و این وجود داشتن تنها یک امر ظاهری است. این مکان‌ها خط تاریخی - مخصوص به - خود را دارند و از آن پیروی کرده و در آن می‌پوسند و از بین می‌روند.

- سرنوشت آن‌ها این‌ است که - یا طبیعت آن‌ها را در برمی‌گیرد یا به نقطه‌ا‌ی ناهمگن با مکان و زمان حال تبدیل می‌شوند و در هیاهوی‌ شیوه‌ی جدید زندگی ساکنان نسل امروز و فردا گم می‌شوند. از ساکنان این مناطق فراموش‌شده که با زمان جدید تطبیق پیدا نکرده‌اند تنها یک رد، یک نشان به‌جا می‌ماند که این‌ نشانه‌ی «بودن» هم به‌مرور درزمانی که خواهد آمد ناپدید خواهد شد.

به‌عنوان فردی که در کودکی نفوذِ شوروی و در بزرگ‌سالی نتایج آن و اتفاقات پس‌ازآن را تجربه کردم، توانستم تأثیرات عظیم فرهنگی و اجتماعی این اتفاقات را در زندگی خود و دیگران درک کنم؛ بنابراین تصمیم گرفتم تا واقعیت‌های پنهان این سرزمین که در مرز دنیای شرق و غرب معلق است را به تصویر درآورم.

این مجموعه عکس‌ها برای من حکم یک نقشه‌ی دقیق را ندارند. درواقع مکان‌ها برای عکاسی را به‌صورت تصادفی انتخاب کردم؛ اما این مکان‌ها همگی نماینده‌ی موجودیتی رهاشده هستند. در این مجموعه که از سال 2009 شروع به کار کردن روی آن کار کردم مشخصاً به دورانی انتقالی - برای سرزمین-خصوصیات نمادین و مکان‌های پست‌کمونسیتی پرداخته‌ام.  این تصاویر مجموعه‌ای است از تاریخ سرزمینی که بارها و بارها قدرت‌های خارجی را از خود رانده اما نشان داده که نمی‌تواند مناسبات قدرت و ساختارهایی اجتماعی را بر اساس ارزش‌های مشترک سرزمین اروپا برای خود فراهم کند.

این‌جا کشوری است که پیچیدگی‌های منافع سیاسی ما را به این باور رسانده که قدرت نمی‌تواند به شکل دموکراتیزه عمل کند.


به اشتراک بگذارید: