عنوان ملیت تاریخ انتشار مرتب شدن بر اساس

جولیا فولرتون - باتن (۱۹۷۰ . آلمان)
آنیا بُن‌هوف (۱۹۷۴ . آلمان)
کریستوفر توماس (۱۹۶۱ . آلمان)
مارتین شولر (۱۹۶۸ . آلمان)
کارن کنور (۱۹۵۴ . آلمان)
دوروتی دیس (۱۹۶۱ . آلمان)
کارینا کرن ( . آلمان)
آلساندارا سانگونتی (۱۹۶۸ . آمریکا)
سزه تسونگ لئونگ (۱۹۷۰ . آمریکا)
اندی فریبرگ (۱۹۵۸ . آمریکا)
بری آندِر وود (۱۹۶۳ . آمریکا)
الکس وب (۱۹۵۲ . آمریکا)
لری سالتن (۱۹۴۶ . آمریکا)
ماتیو روسل رولستون (۱۹۵۵ . آمریکا)
راجر مینیک (۱۹۴۴ . آمریکا)

نیکلاس نیکسون (۱۹۴۷ . آمریکا)
ساندرو میلر (۱۹۵۸ . آمریکا)
لارا پلاگمن (۱۹۷۶ . آمریکا)
آفر ولبرگر (۱۹۷۶ . آمریکا)
ترر اسکات ( . آمریکا)
ریچارد تاچمن (۱۹۶۵ . آمریکا)
کلاریسا بونت (۱۹۸۲ . آمریکا)
الکس پلدیمونت (۱۹۸۰ . اسپانیا)
یوردی روییز ( . اسپانیا)
تونی گریوز (۱۹۷۵ . استرالیا)
ناتان دویر (۱۹۷۲ . اسراییل)
کالین گری (۱۹۵۶ . انگلستان)
لورا استیونس (۱۹۷۷ . انگلستان)
سیگ هاروی (۱۹۷۳ . انگلستان)
سیان دیوی ( . انگلیس)

ویکتوریا سوراشِنسکی (۱۹۷۹ . اوکراین)
الکسی کانداکوف ( . اوکراین)
گابریله کروپی (۱۹۷۴ . ایتالیا)
کریستین تَلیاوینی (۱۹۷۱ . ایتالیا، سوییس)
فرزانه قدیانلو (۱۳۶۸ . ایران)
تهمینه منزوی (۱۹۸۸ . ایران)
شادی قدیریان (۱۹۷۴ . ایران)
مریم سعیدپور (۱۳۶۳ . ایران)
گوهر دشتی (۱۳۵۹ . ایران)
فریک یان‌سِنس (۱۹۸۰ . بلژیک)
بیکه دپورتر (۱۹۸۶ . بلژیک)
ژانگ کچانگ (۱۹۸۰ . چین)
جوآنا چومالی (۱۹۷۴ . ساحل عاج)
مایا دانیلز ( . سوئد)
اسکارلت کوتن ( . فرانسه)

آینو کانیستو (۱۹۷۳ . فنلاند)
آنی لپالا (۱۹۸۱ . فنلاند)
کریستوفر اندرسون (۱۹۷۰ . کانادا)
دسانگ لی (۱۹۷۵ . کره‌جنوبی)
مارسلا پانیاک (۱۹۹۱ . لهستان)
تاماس دزسو (۱۹۷۸ . مجارستان)
الین هویلند ( . نروژ)
آنوک استکیتی (۱۹۷۴ . هلند)