مادران و دختران
جولیا فولرتون - باتن
۱۹۷۰ . آلمان
مترجم: فاطمه بردال
۱۳۹۳/۰۳/۰۱

در پروژه‌ی مادران و دختران، رابطه‌ی پیچیده و گاهی چالش‌برانگیز میان مادران و دختران را به تصویر کشیده‌ام. این مجموعه مستند بوده و داستان‌‌های آن واقعی هستند. همان‌گونه که می‌توان خاطرات من و دو خواهرم و رابطه‌‌ با مادرمان و یا حتا رابطه‌ی مادرم با مادرش را شرح داد و روشن ساخت.

من کار کردن با جفت‌های واقعی مادر و دختر، در محیط شخصی‌شان را ترجیح می‌دادم به کار کردن با مدل‌ها و بازیگران. و فقط به رابطه‌ی خواهرها برای نشان دادن ماهیت و پیوند عاطفی‌شان نیاز داشتم. آن‌ها جهانِ کوچک‌شان را در یک زمان با هم خلق می‌کردند. زمان اجرای این صحنه‌ها، خاطرات خودم و رابطه‌ی خانوادگی‌ام برایم زنده می‌شد.

زمانی که پروژه منسجم شد و شکل و فرم خود را پیدا کرد، من با بیست جفت مادر و دختر ارتباط برقرار کردم و با همه‌ی تفاوت‌هایی که داشتند، گاهی اوقات از روابط فوق‌العاده حساس‌شان پی می‌بردم که چه میزان از شکنندگی و آسیب‌پذیری زنان در گرو رابطه‌ی مادر و دختر است.

گذر زمان شکل آن رابطه را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. کودکِ در آغوش مادر، کاملا وابسته به اوست اما در اواخر عمر، اغلب مادر به دخترش وابسته می‌شود و احتیاج دارد دختر نیازهای احساسی و عاطفی‌اش را درک کند.

در روابط میان انسان‌های بزرگسال، صمیمیت از پیوند عاطفی ، عشق ، مبارزه و رقابت برای یک عمر شروع می‌شود و برای درک متقابل و پذیرفتن یکدیگر دائما تلاش می‌شود. در فاصله‌ی کودکی تا بزرگسالی احساسات و قدرت‌ها رفته‌رفته به پایان می‌رسند.

تصویرهای من سعی می‌کنند تا همه‌ی مراحل مختلف این روابط خاص و پیچیده  را به تصویر بکشد.


به اشتراک بگذارید: