عنوان ملیت تاریخ انتشار مرتب شدن بر اساس

گری وینوگراند (۱۹۲۸ . آمریکا)
هارولد فاینستاین (۱۹۳۱ . آمریکا)
چن وی (۱۹۸۰ . چین)
آرنو رافائل مینکینن (۱۹۴۵ . فنلاند)