عنوان ملیت تاریخ انتشار مرتب شدن بر اساس

آرنو رافائل مینکینن (۱۹۴۵ . فنلاند)
چن وی (۱۹۸۰ . چین)
گری وینوگراند (۱۹۲۸ . آمریکا)
هارولد فاینستاین (۱۹۳۱ . آمریکا)